KALITATEA ETA HOBEKUNTZA JARRAITUA

 

Autismo Araba Elkarteko Kalitate-politika eta ingurumenaren antolaketa hurrengo konpromisoetan oinarritzen da:

 • Kalitatezko harreta eskaini Elkarteetako Estatutuetan markatuko helburuetan oinarrituz.
 • Gure pertsonalaren parte hartze aktiboari lagundu, garapen eraginkorra bermatzen duten emaitzak lortuz.
 • Hobekuntza jarraitua bilatzea, aukeren identifikazioaren bitartez kudeaketan bezala egitean, bazkideekin eta erabiltzaileekin erlazioetan, ahaleginak orientatuz dauden proiektu berriko garapenean, gainera kontrolatzera eta, bere agerpena aurrez ikusteko, azkeneko helburu bezala optimizazioaren aukerarekiko ezadostasunak zuzentzera.
 • Berdintasuna eta Elkartearen prozesu guztietako homogeneotasuna bermatzea.
 • Giza faktorea funtsezkoa da Kalitatearen Kudeaketaren ezarpenean, hau komunikazioarekin, parte-hartze aktiboarekin eta maila guztietako eta Elkartearen unitate antolatzaileetako talde-lanarekin lor daitekeenez soilik.
 • Lanean dauden pertsonei formazio aktibo bat ematea bazkide eta batez ere erabiltzaileei asetzeko.
 • Positiboki parte hartzea osatzen duten entitateekin, integrazio egokian ainarrituz, elkarrekiko konfiantzako erlazioan.
 • Elkartea prozesu desberdinei eragiten dieten legezko baldintza eta araudiarenekin konplitzea.
 • Ingurumenarekiko konpromisoa, beti ingurumenera murriztapena eta baliabideen berrerabilpena bermatuz errespetatzen dituen baliabideen kudeaketa eginez.
 • Hondar-sorkuntza txikiagotzea eta berrerabiltzen, berreskuratzen eta baldin eta posiblea bada ezabatzearen aurka birziklatzen saiatuz beren kudeaketa egitea.
 • Heziketa, sentsibilizazioa eta pertsonalaren parte-hartze aktiboagoa lortzeko ingurumenaren babesaren gaineko motibazioa.

Antolaketaren pertsona guztiek adierazpen hauek ezagutzen dituzte eta area bakoitzeko arduradunek ulertzea eta bere pertsonal guztiagatik ematea eragin behar diete.

Zuzendaritza-Batzordeak eskatzen ditu kolaborazioa eta, bakoitzak Kalitateko eta Ingurumeneko Politika hau egin dezala berea, guztiko ahalegina.

Kalitateko eta Ingurumeneko Politika definitu da Elkartearen eta beharren helburuak eta bazkideen itxaropenak kontuan hartuz.

Zuzendaritza-Batzordeak Kalitateko eta Ingurumeneko Politika zabaltzen du, ulertzen dela, ezartzen dela eta antolaketaren maila guztietako egunean mantentzen dela ziurtatuz. Hartarako, hurrengo hedabideak erabiliko ditu:

 • Berezko elkartean difusioa.
 • Kalitate-sistemaren berrikuste bilerak eta ingurumena.
 • Kalitateari eta bazkideei Ingurumenari, erabiltzaileei, langile hornitzaile eta kolaboratzaileei, buruzko Eskuliburuaren eskura jarrita.

Betetzea Kalitateko eta Ingurumeneko Politika honi emateko, Zuzendaritza-Batzordeak bere helburuak dokumentatzen ditu eta beren garrantziko graduaren erregistroak mantentzen ditu.

Egokitzat hartzen duenean, Zuzendaritza-Batzordeak, eguneratuko du Kalitateko eta koherentea izan dadila elkartearen eta kalitateko eta ingurumeneko berezko kudeaketa Sistemaren helburuez ziurtatzeko Ingurumeneko Politika. Urtero ikuskatuko da kalitateko eta ingurumeneko kudeaketa Sistemaren berrikustearekin batera.